Prisene

Priser per person:

  • 40-60 EUR per døgn for 1 person,  
  • 50-70 EUR per døgn for 2 personer,
  • 70-80 EUR per døgn for 3 personer,
  • i en måned: etter forespørsel